Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V bakalářské práci na téma Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech jsem se převážně zabýval systémy používanými v dnešních automobilech. Tato práce podrobněji pojednává o jednobodovém a vícebodovém systému vstřikování paliva, uvádí jejich součásti a popisuje funkčnost uceleného systému.
In bachelor’s thesis on themed Combustion engine ignition and fuel injection control (engine motormanagement) i predominantly dealt with systems used in modern motor cars. This thesis enlarges on a monopoint and a multipoint system fuel injection, it mentions their components and describes functionality of the integrated system.
Description
Citation
NEJEDLÝ, V. Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma "Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech". V průběhu obhajoby se student věnoval systémům zapalování a vstřikování paliva. Student na všechny otázky oponenta i komise správně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO