Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu částicového filtru do technologie CUDA za účelem akcelerace jeho výpočtu. Věnuje se popisu metod sledování objektů ve videu a speciálně se zaměřuje na částicový filtr. Popisuje také architekturu CUDA. Vysvětleny jsou postupy implementace a optimalizace použité při vytváření aplikace. Práce je zakončena prováděním rychlostních testů a ověřením schopnosti algoritmu sledovat objekt na různých videích.
This bachelors thesis is focused on implementation of particle filter algorithm in CUDA technology for the purpose of computation acceleration. It describes object tracking methods in video and is especialy aimed at particle filter. It also describes the CUDA architecture. Implementation and optimalization techniques used in application are explained. The work ends with performing speed tests and the tracking ability of the algorithm is verified on various videos.
Description
Citation
SCHERY, M. Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Znáte ještě další algoritmy sledování objektů ve videu, implementovatelné na GPU? Jaký je nativní formát textury na nVidia GPU? Záleží na formátu textury rychlost přenosu jejích dat pomocí PBO?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO