Posouzení vodního toku ve správě Povodí Vltavy, s. p.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zahrnuje posouzení současného stavu koryta vodního toku Drnový potok a také objektů v řešeném úseku od ř. km 5,972 do ř. km 7,021. Pro výpočet průběhů hladin a posouzení kapacity koryta včetně objektů s ním spojených, je použit 1D matematický model HEC-RAS verze 4.1.0. Práce se mimo jiné zabývá ideovým návrhem přírodě blízkého protipovodňového opatření v intravilánu obce Luby na návrhový průtok Qn = Q20 = 51,80 m3/s.
The bachelor´s thesis includes the assessment of the current state of the channel Drnový potok as well as the objects in the solved section from river km 5,972 to river km 7,021. The 1D mathematical model HEC-RAS version 4.1.0 is used for the calculation of the course of level and for the assessment of the channel capacity, including the objects connected to it. The work also deals with the ideological proposal of near natural flood protection measures in the municipality of the village Luby on the design discharge Qn = Q20 = 51,80 m3/s.
Description
Citation
ČERNÝ, D. Posouzení vodního toku ve správě Povodí Vltavy, s. p. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO