Application of a Method for Measuring the Grindability of Fine-Grained Materials by High-Speed Milling

dc.contributor.authorRavaszová, Simonacs
dc.contributor.authorDvořák, Karelcs
dc.contributor.authorVaičiukynien, Danutecs
dc.contributor.authorSisol, Martincs
dc.coverage.issue22cs
dc.coverage.volume15cs
dc.date.accessioned2022-12-06T07:53:22Z
dc.date.available2022-12-06T07:53:22Z
dc.date.issued2022-11-15cs
dc.description.abstractThis article deals with the development of an alternative method for determining the grindability index of fine-grained materials. This method is inspired by the commercially used VTI method (also known as RTI after the Russian Thermal Energy Institute), which was widely used in Central and Eastern Europe in coal grinding. The disadvantage of the VTI method is that it uses a specific grinding device that otherwise has no other use and nowadays is no longer commonly available. Through the new method, high-energy grinding was performed using a commercially available planetary mill on silicate materials such as limestone, feldspar, corundum, and quartz. The effectiveness of the method was verified on clinker as a representative of widely used materials. The deviation between the grindability index calculated by the origin VTI method and the new developed method was on average approximately 8%; in the case of clinker grinding, it was only 3%. The results showed that the VTI method could be replaced by a new method that uses a modern available planetary mill and laser granulometry to determine the grindability index. The result is a new classification of materials according to their grindability indexes, which is based on the original VTI method.en
dc.description.abstractTento článek se zabývá vývojem alternativní metody pro stanovení index brousitelnosti jemnozrnných materiálů. Tato metoda je inspirována komerčně používaným VTI metoda (známá také jako RTI podle Ruského institutu tepelné energie), která byla široce používána v Střední a východní Evropa v broušení uhlí. Nevýhodou metody VTI je, že využívá specifické mlecí zařízení, které jinak nemá jiné využití a v dnešní době již běžně není dostupný. Prostřednictvím nové metody bylo vysokoenergetické broušení prováděno pomocí komerčně dostupný planetový mlýn na silikátové materiály, jako je vápenec, živec, korund a křemen. The účinnost metody byla ověřena na slínku jako zástupci široce používaných materiálů. Odchylka mezi indexem brousitelnosti vypočteným původní metodou VTI a novým vyvinutá metoda byla v průměru přibližně 8 %; v případě mletí slínku to bylo pouze 3 %. Výsledky ukázaly, že metoda VTI by mohla být nahrazena novou metodou, která využívá moderní dostupný planetový mlýn a laserová granulometrie pro stanovení indexu mletí. Výsledkem je a nová klasifikace materiálů podle jejich indexů brousitelnosti, která vychází z původní Metoda VTI.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-17cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationMaterials . 2022, vol. 15, issue 22, p. 1-17.en
dc.identifier.doi10.3390/ma15228085cs
dc.identifier.issn1996-1944cs
dc.identifier.other180024cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208584
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofMaterialscs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/1996-1944/15/22/8085cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1996-1944/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectgrindabilityen
dc.subjectgrindability indexen
dc.subjecthigh-speed millingen
dc.subjectmelitelnost
dc.subjectindex melitelnosti
dc.subjectvysokorychlostní mletí
dc.titleApplication of a Method for Measuring the Grindability of Fine-Grained Materials by High-Speed Millingen
dc.title.alternativeAplikace metody pro měření brousitelnosti jemnozrnných materiálu vysokorychlostním mletímcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-180024en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2023.02.10 16:53:16en
sync.item.modts2023.02.10 16:14:26en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
materials1508085v2.pdf
Size:
3.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
materials1508085v2.pdf