Application of a Method for Measuring the Grindability of Fine-Grained Materials by High-Speed Milling

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-11-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
This article deals with the development of an alternative method for determining the grindability index of fine-grained materials. This method is inspired by the commercially used VTI method (also known as RTI after the Russian Thermal Energy Institute), which was widely used in Central and Eastern Europe in coal grinding. The disadvantage of the VTI method is that it uses a specific grinding device that otherwise has no other use and nowadays is no longer commonly available. Through the new method, high-energy grinding was performed using a commercially available planetary mill on silicate materials such as limestone, feldspar, corundum, and quartz. The effectiveness of the method was verified on clinker as a representative of widely used materials. The deviation between the grindability index calculated by the origin VTI method and the new developed method was on average approximately 8%; in the case of clinker grinding, it was only 3%. The results showed that the VTI method could be replaced by a new method that uses a modern available planetary mill and laser granulometry to determine the grindability index. The result is a new classification of materials according to their grindability indexes, which is based on the original VTI method.
Tento článek se zabývá vývojem alternativní metody pro stanovení index brousitelnosti jemnozrnných materiálů. Tato metoda je inspirována komerčně používaným VTI metoda (známá také jako RTI podle Ruského institutu tepelné energie), která byla široce používána v Střední a východní Evropa v broušení uhlí. Nevýhodou metody VTI je, že využívá specifické mlecí zařízení, které jinak nemá jiné využití a v dnešní době již běžně není dostupný. Prostřednictvím nové metody bylo vysokoenergetické broušení prováděno pomocí komerčně dostupný planetový mlýn na silikátové materiály, jako je vápenec, živec, korund a křemen. The účinnost metody byla ověřena na slínku jako zástupci široce používaných materiálů. Odchylka mezi indexem brousitelnosti vypočteným původní metodou VTI a novým vyvinutá metoda byla v průměru přibližně 8 %; v případě mletí slínku to bylo pouze 3 %. Výsledky ukázaly, že metoda VTI by mohla být nahrazena novou metodou, která využívá moderní dostupný planetový mlýn a laserová granulometrie pro stanovení indexu mletí. Výsledkem je a nová klasifikace materiálů podle jejich indexů brousitelnosti, která vychází z původní Metoda VTI.
Description
Citation
Materials . 2022, vol. 15, issue 22, p. 1-17.
https://www.mdpi.com/1996-1944/15/22/8085
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO