Návrh řízení hobby robotického ramene

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením robotického ramene navrženého skupinou CustomElectronics, realizací jeho řízení a následným návrhem laboratorní úlohy s využitím tohoto manipulátoru. Teoretická část popisuje konstrukci mechanismu, vlastnosti manipulátoru a dalších zařízení použitých při návrhu. Praktická část je zaměřena na realizaci navržené úlohy a vypracování podkladů.
This thesis deals with the assembly of a robotic arm designed by the CustomElectronics group, the implementation of its control and the subsequent design of a laboratory task using this manipulator. The theoretical part describes the construction of the mechanism, the properties of the manipulator and other devices used in the design. The practical part is focused on the implementation of the proposed task and the development of documents.
Description
Citation
CHURSIN, A. Návrh řízení hobby robotického ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl otázky oponenta. Komise nepoložila žádné doplňující otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO