Experimentální testování prefabrikovaných schodišť z kompozitních materiálů na bázi cementu a organických vláken

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Schodiště jsou nedílnou součástí vícepodlažních budov a musí splňovat řadu požadavků vycházejících zejména z technických norem. Jedním ze základních požadavků na stavby je mechanická odolnost a stabilita, která je v současnosti často ověřována výpočtovými metodami. Pokud jsou výpočtové metody nedostačující musí být využíváno experimentální metody zatěžování konstrukcí, kterou popisuje tato publikace. Příspěvek shrnuje průběh statického zatěžování prefabrikovaných schodišťových sestav z kompozitních materiálů na bázi cementu a výztužných organických vláken. Aplikované metody vycházejí z evropských technických norem a řídících pokynů pro evropská technická schválení.
Stairs are an integral part of multi-storey buildings and must meet a few ones based mainly on technical standards. One of the basic requirements for buildings is mechanical resistance and stability, which is currently often verified by calculation methods. If the calculation methods are insufficient, the experimental methods of loading the structures described in this publication must be used. The paper summarizes the course of static loading of prefabricated stair assemblies made of composite materials based on cement and reinforcing organic fibers. The applied methods are based on European standards and guidelines for technical technical approval.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 44-48. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO