Vláček řízený počítačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce na téma „Vláček řízený počítačem“ se zabývá ověřením základního kontextu modelové železnice, pojmů a existujících standardů nebo zvyklostí jako základu pro následné zhodnocení možnosti návrhu řízení vláčku počítačem. Záměrem bylo navrhnout základní řešení, které by se dalo následně rozšiřovat. Byly preferovány otevřené komponenty jako základní mikroprocesor a volně dostupné protokoly nebo standardy. Výsledkem práce je rozšiřitelná aplikace pro ovládání modelu železnice s podporou jednoduché automatizace.
Bachelor thesis „Computer controlled train model“ is focused on basic evaluation of terms and existing standards as basis for train control system design. Idea was to design basis solution ready for next extension. Open components, such as microprocessor unit, protocols or standards were preferred. The result of the thesis is an extensible application for controlling the railway model with support for simple automation.
Description
Citation
KOLBA, Z. Vláček řízený počítačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (člen) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-08-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO