Výroba chladící skříně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh výroby chladící skříně. Ta je vyrobena z ocelového korozivzdorného austenitického plechu oceli třídy 17 240 o tloušťce 1,5 mm. Návrh je zpracováván na základě výkresové dokumentace. Vyráběný počet kusů je 200. Výroba proběhne technologiemi vysekávání a ohraňování, na které je zpracována i literární studie. Pro výrobu jsou zvoleny stroje Finn Power C5 s jmenovitou silou 300 kN a TruBend 5170 s jmenovitou silou 1700 kN. Nástroje jsou použity normalizované, vyrobeny z nástrojové kalené oceli a oceli 42CrMo4. V práci je též obsaženo technicko-ekonomické zhodnocení, které porovnává náklady na výrobu při různých počtech kusů.
The thesis deals with presenting an assembly proposal of a cooling cabinet. The cooling cabinet is made from an austenitic steel plate of the ČSN 17 240 grade with a thickness of 1.5 millimetres. The assembly proposal is composed according to the design documentation. The number of the assembled pieces is 200. The manufacturing shall be made with the use of bending and punching. These manufacturing techniques form a part of this thesis. Finn power C5 with a nominal force of 300 kN and Trubend 5170 with a nominal force of 1700kN are the machines chosen for the manufacturing process. These are standardized machines made from a quenched steel and a steel of the 42CrMo4 type. A technological-economic evaluation comparing expenses of the manufacturing also forms a part of the thesis as well.
Description
Citation
HALABRÍN, M. Výroba chladící skříně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy, závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy a připomínky: 1. Jakým dalším způsobem lze zhotovit přístřih? 2. Jak lze zvýšit využití tabule plechu při zhotovení výstřižku? 3. Proč byly použity tři druhy nástroje při vysekávání polotovaru? 4. Jaká je drsnost střižné plochy při vysekávání? 5. Jaký je postup při vysekávání celé součásti? 6. Jaké jsou náklady na svaření jedné hrany? Položené otázky student přijatelně zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO