Dvacet let metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Článek připomíná historii existence metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) v průběhu více než 20 let jejího používání, což je současně jeho hlavním cílem. V jednotlivých kapitolách článek představuje historii metody, její ocenění, principy, přednosti, uživatele a nástin možného dalšího vývoje.+
The article recalls the history of the existence of the RIPRAN method (RIsk PRoject ANalysis) during more than 20 years of its use. It is also the main goal of the article. In individual chapters, the article presents the history of the method, its award, principles, advantages, users and an outline of possible further development.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2022. vol. 33, č. 3-4, s. 21-26. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO