Asistenční systémy v řízení aut a letadel

but.committeedoc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci přehledně a s dobrou prezentační schopností. Student odopvěděl na otázku oponenta v plném rozsahu. Má nějaké omezení systém automatického přistání? Student odpověděl. Interakce mentální zátěže pilota a řízení letadla. Student odpověděl dobře.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZikmund, Pavelsk
dc.contributor.authorNovotný, Timotejsk
dc.contributor.refereeHorpatzká, Michaelask
dc.date.accessioned2021-06-15T06:55:29Z
dc.date.available2021-06-15T06:55:29Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractBakalárska práca pojednáva o asistenčných systémoch v riadení áut a lietadiel. Oblasť letectva je zameraná na lietadlá kategórie GA. V práci sú popísané asistenčné systémy používané v automobiloch a lietadlách, ich prínos do bezpečnosti dopravy a limity jednotlivých systémov. Porovnaním asistenčných systémov v automobilizme a letectve je ukázaný rozdiel v rýchlosti vývoja systémov v jednotlivých oblastiach, čo je dané hlavne prísnymi požiadavkami kladenými na bezpečnosť a spoľahlivosť systémov v letectve. Ďalej je v práci spomenutý rozdiel implementovania systémov monitorujúcich stav vodiča/pilota. Napriek tomu, že práca pilota je náročnejšia ako práca vodiča, v dnešných lietadlách ešte neexistuje systém na monitorovanie stavu pilota alebo systém automatického núdzového pristátia. Časť práce, týkajúca sa budúcnosti asistenčných systémov v letectve je preto venovaná systému, ktorý monitoruje mentálny stav pilota a systému automatického pristátia. Oba systémy sú stále vo fáze vývoja. Doterajšie experimenty ale ukazujú, že by sa tieto systémy mohli u lietadiel v budúcnosti objaviť a prispieť tak k zvýšeniu bezpečnosti v letectve. V poslednej časti je spomenutá budúcnosť asistenčných systémov, ktoré vytvárajú cestu k autonómnemu riadeniu vozidiel.sk
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with assistance systems in cars and aircraft. The aviation sector is focused on GA aircraft. This thesis describes assistance systems used in cars and aircraft, their contribution to traffic safety and limitations of these systems. The comparison of assisting systems in the automotive and aviation industries shows the difference in the speed of development in individual areas, which is caused mainly due to strict requirements for safety and reliability of aviation systems. Furthermore, we can see the difference in implementation of systems monitoring the condition of a driver/pilot. Although the work of a pilot is more demanding than the work of a driver, today’s aircraft do not have a system for monitoring the condition of a pilot or an emergency landing system. Part of the thesis concerning future assistance systems in aviation is devoted to the system monitoring the pilot’s condition and the automatic landing system. Both systems are still under development. However, experiments have shown that these systems could be implemented in future aircraft and increase aviation safety. The last part of the thesis mentions the future of assistance systems, which create a path to autonomous vehicles.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, T. Asistenční systémy v řízení aut a letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132207cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197338
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsistenčné systémysk
dc.subjectbezpečnosťsk
dc.subjectkritická situáciask
dc.subjectautomobilsk
dc.subjectlietadlosk
dc.subjectGAsk
dc.subjectAssistance systemsen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectcritical situationen
dc.subjectautomobileen
dc.subjectaircraften
dc.subjectGAen
dc.titleAsistenční systémy v řízení aut a letadelsk
dc.title.alternativeAssistant systems in car and aircraft controlen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:20cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid132207en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:08:36en
sync.item.modts2021.11.12 18:52:05en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132207.html
Size:
8.18 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132207.html
Collections