Aplikace a služby v sítích NGN

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The development of telecommunication is given by markt dynamic in the services. The billing of services is more highly then billing of rent data communication. The new services and applications are main in market of telecommunications. The paper shown the complexity for create of new services and applications for telecommunication and IT.
Současný rozvoj telekomunikací je specifikován značnou obchodní dynamikou především v oblasti poskytovaných služeb. Finanční obrat za poskytované služby je již nyní podstatně vyšší než tržby za prodej a pronájem datových cest. Ukazuje se, že tvorba nových služeb a aplikací získává značný význam na trhu v oblasti telekomunikací. Příspěvek poukazuje na hlavní aspekty tvorby nových služeb a aplikací a vytváří komplexnější pohled na tvorbu nových služeb a aplikací v oblasti nejen telekomunikací, ale i v jiných oblastech ICT.
Description
Citation
Elektrorevue. 2009, vol. 11, č. 1, s. 1-6. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2009 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO