Spalovny komunálního odpadu ve státech sousedících s ČR a možnosti mezinárodního obchodu s odpadem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zmapováním současných i plánovaných příhraničních spaloven komunálního odpadu a možnostmi mezinárodního obchodu s odpadem. Úvodní část práce pojednává o historii a funkci spalovny komunálního odpadu. V první hlavní části je popsána legislativa, jež vymezuje spalování odpadů jako jejich energetické využití, zařazení spalování odpadů do odpadového hospodářství a hlavně legislativní podmínky pro uskutečňování přeshraniční přepravy odpadů. Druhá hlavní část pak přibližuje stávající i plánované příhraniční spalovny z důvodu vzniku konkurenčního prostředí pro plánované projekty na našem území.
This bachelor thesis deals with mapping of current and planned waste incineration plants in states bordering with the Czech Republic, and with the potential of international waste market. The introduction of the thesis describes the history and function of the waste incineration plants. The first main part, the legislation, defines waste incineration as energetic usage of waste, placing waste incineration to waste management and legislative conditions for realization of transportation across borders. The second main part informs about current and planned foreign waste incineration plants, which are located near to borders of the Czech Republic, because of formation of competition for planned projects in the Czech Republic.
Description
Citation
KADLEČEK, V. Spalovny komunálního odpadu ve státech sousedících s ČR a možnosti mezinárodního obchodu s odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO