Konstrukční návrh mobilního štěpkovače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního štěpkovacího zařízení využívajícího ke svému pohonu sériově vyráběné zahradní malotraktory VARI. Vlastní práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol popisující základní užívané technologie dělení zpracovávaného materiálu charakteristické pro tento typ navrhovaného zařízení, současný stav konstrukčních provedení sortimentu firmy VARI, podrobnou studii technické stránky pohonného malotraktoru, jednotlivé návrhy konstrukčních řešení s představením funkčního domácky vyrobeného prototypu a detailní popis finální podoby návrhu. Součástí práce je také orientační výpočet maximálně možného průměru zpracovávaného materiálu a výkres sestavení.
The Bachelor thesis deals with the structural design of a mobile chipper that uses mass-produced compact tractors VARI as its energy sources. This Bachelor thesis is divided into four main chapters: a description of the basic technology used for processing natural materials that is characteristic of this type of equipment, the current state of structural details of compact tractors VARI and their equipment, a detailed study of technical aspects of the compact tractor providing the power, various drafts of possible solutions with a presentation of a functional home-made prototype, and a detailed description of the final version of the design. The thesis also includes an approximate calculation of the maximal possible diameter of the processed material and a technical drawing.
Description
Citation
SVOBODA, T. Konstrukční návrh mobilního štěpkovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO