Měření délkové a objemové tuhosti ocelových vlnovců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením délkové a objemové tuhosti vlnovce. První část je věnována rozboru využití vlnovce se spojenou problematikou. Dále se zmíněná kapitola věnuje dosavadnímu poznání znalostí tuhostních charakteristik kovových měchů. Ve druhé části jsou popsány zvolené metody a postupy měření. Poslední část práce se zabývá vyhodnocením a rozborem naměřených dat k získání výsledných hodnot délkové a objemové tuhosti měřeného vlnovce.
This bachelor’s thesis deals with the experimental measurement of the length and volumetric stiffness of steel bellows. The first part is dedicated to the analysis of the utilisation of metal bellows connected to the mentioned theme. This part also deals with the actual knowledge of metal bellow’s stiffness characteristics. The second part contains descriptions of selected methods of the measurement process. The last part of this work focuses on the evaluation and analysis of measured data in order to gain the results of the length and volumetric stiffness of metal bellows.
Description
Citation
VALÍK, M. Měření délkové a objemové tuhosti ocelových vlnovců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO