Editor videa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Obsahem této práce je návrh a implementace jednoduchého systému pro zpracování a střih videa.Práce rozebírá základní funkce programu: načtení video sekvence, střih, filtrace, vložení na časovou osu a vytvoření výstupní video sekvence. Jedná se o konzolovou aplikaci, která je určena zejména pro hromadné zpracování souborů do jedné výsledné video sekvence. Teoretická část práce se zabývá technologickým vývojem a současnými softwarovými prostředky zpracování video sekvencí.
This work deals with an implementation of a simple software system for video editing. The practical part of this work examines the essential functions of the software: video sequence import, sequence cutting, filtering, timeline placement and video sequence export. This software is the command line interface application, primarily designed for batch editing of video files into the one single video sequence. Theoretical part of this thesis describes technological development of a video editing as well as the current software means.
Description
Citation
KOPŘIVA, V. Editor videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO