Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce řeší problematiku poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Ecolab Hygiene s. r. o. Úvodní část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část práce se zabývá analýzou poskytování zaměstnaneckých benefitů s ohledem na daňový aspekt. Na základě analýzou zjištěných poznatků je vypracováno několik otázek a provedené následné dotazníkové šetření. V závěrečné části práce jsou navržena řešení, jejichž realizace by měla mít pozitivní vliv na zlepšení současného stavu.
Bachelor's thesis deals with the providing of employee's benefits in the company Ecolab Hygiene s. r. o. Introductory part is focused on theoretical bases. Second part of the thesis is focused on analysis of the providing of employee's benefits regards to the taxation aspect. There are elaborated a few questions and subsequently performed a survey based on analysis established knowledge. In the final part solutions are proposed whose implementation should have positive impact on the current status improvement.
Description
Citation
BĚLEHRÁDEK, M. Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Filip Šimeček (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázka vedoucího - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno doc. Radvan - Jaký je Váš názor na benefity poskytované zaměstnancům z hlediska regulace zákona o dani z příjmů - odpovězeno doc. Radvan - Jaký je Váš názor na situaci, pokud by zaměstnavatel poskytoval místo klasické výplaty peněžní prostředky, které by zaměstnanec musel využít pouze na nákup pracovního oblečení - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO