Kutilka

Abstract
Práce se zaobírá tématem migrace a následné integrace migranta do společnosti a jeho pocitů nostalgie a steskem po domově. Kutilky jsou některými aspekty a způsobem života podobné lidským charakteristikám. Práce připodobňuje kutilčin individualistický způsob života, společně se stavěním hliněných váz lidským matkám-přistěhovalkyním.
The work deals with the topic of migration and subsequent integration of the migrant into society, his feelings of nostalgia, and homesickness. Potter wasps and their way of life are similar to humans in some aspects. The work likens the potter wasp's individualistic way of being and the construction of clay vases for their descendants to human immigrant mothers building space and conditions for their children in the new country.
Description
Citation
DAVYDENKO, P. Kutilka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (předseda) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Předsedkyně komise Katarína Hládeková zahájila obhajobu. Diplomantka vyzvala komisi ke shlédnutí videa uvnitř instalace. Po promítání přečetla obhajobu (videoesej metaforicky uchopuje téma migrace a integrace přes fiktivní příběh osy-kutilky). Vedoucí práce Barbora Klímová a oponent Martin Mazanec přečetli své posudky. Oba posudky končily otázkou na způsob prezentace – zda je instalace utvořená z rekvizit rovnocenná s videem. Diplomatka popsala prezentaci ve školním prostředí jako kompromisní řešení s tím, že je otevřená různým instalačním možnostem. Hrončeková pozitivně ocenila práci s metaforou a poukázala na blízkost k předchozímu videu autorky. Mazanec podpořil možnost prezentované obě práce jako diptych. Diplomantka se vyjádřila k problematice ironického odstupu, který je ji blízký, ale na pozadí válečných událostí se stal nemožným. Hrončeková nachází podobnost s díly Andrase Czefalvaye. Magid vytknul videu nedostatečnou dramatičnost, kdy se o konfliktu dozvídáme jen z voiceoveru. Chamonikola naopak vypíchla jemnost a poklidnost videa jako pozitivní rysy. Kořínková ocenila práci s klaustrofobii (dvojznačnost komfortu a izolace) a položila otázku k míře podobnosti mezi fiktivní bytostí a reálnými přírodními podmínkami. Autorka přiblížila způsob výstavby dramatu na základě podobnosti mezi hmyzí kutilkou a pracující ženou-migrantkou. Zmínila, že se inspiruje literární autofikcí autorů-migrantů v druhé generaci (Američanů vietnamského původu). Jackson jako konzultant teoretické části pochvalně poukázal na důkladný výzkum, který diplomantka uskutečnila na poli sociologické a literární reflexe tématu migrace. Hládeková se vyjádřila k motivu „ticha před bouřkou“ a pocitu harmonie a bezpečí, který video navazuje, a položila otázku, nakolik přenosné jsou triggerující náznaky. Autorka zdůraznila význam pozitivních nálad díla v kontrastu ke strašlivé realitě dneška. Předsedkyně komise Hládeková ukončila rozpravu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO