Prostor vnímání

Abstract
V závěrečné práci se diplomantka bude zabývat přesahem svých dosavadních prací a tematicky na ně navazovat. Výsledkem bude site-specific instalace, využívající světelná, případně i zvuková média, k dosažení reálné iluze prostoru pomocí aktivace zrakových či sluchových receptorů. Instalace bude fyzicky přístupná a bude sloužit k vnímání zevnitř.
In her final thesis, the graduate will deal with the overlap of her previous works and build on them thematically. The result will be a site-specific installation, using light and possibly sound media to achieve a real illusion of space through the activation of visual or auditory receptors. The installation will be physically accessible and will be used for perception from the inside.
Description
Citation
OLŠAROVÁ, M. Prostor vnímání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Patricie Fexová, Ph.D. (předseda) MgA. Veronika Vlková (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) PhDr. Ilona Víchová, Ph.D. (člen) MgA. Erika Velická (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod předsedkyně komise představuje členy komise a zahajuje obhajobu Markéty Olšarové. Studentka si zvolila postup, při kterém jsou nejprve čteny posudky a následuje prezentace spojená s prohlídkou instalace, respektive předpřipravená obhajoba. Po zodpovězení dotazů z posudků je zahájena diskuze. I. Víchová poukazuje na pěkný moment, kdy studentka vychází z vlastní zkušenosti, jelikož tento princip lze pozorovat v historii umění už od 60. let. P. Fexová podotýká, že druhá místnost instalace je něčím zajímavější a čistější, v první místnosti vnímá moc prvků. K. Hládeková se ptá studentky, jestli je nezbytná mlha v instalaci. Studentka na dotazy reaguje dostačujícím způsobem. Po vypršení časové dotace na obhajobu předsedkyně komise rozpravu ukončuje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO