Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii

but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSokolář, Radomírcs
dc.contributor.authorKeršnerová, Luciecs
dc.contributor.refereeŠveda,, Mikulášcs
dc.contributor.refereeRovnaníková, Pavlacs
dc.contributor.refereeVšianský,, Daliborcs
dc.date.accessioned2021-11-22T15:00:00Z
dc.date.available2021-11-22T15:00:00Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPředložená disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a cihlářství. Fluidní popílek představuje druhotnou surovinu s potenciálním využitím ve stavebnictví. Jeho využití v oblasti pálených staviv zatím nebylo hlouběji zkoumáno. Hlavním úskalím je fakt, že dochází k rozkladu v popílku obsaženého anhydritu a uniká oxid siřičitý. V práci je popsáno chování fluidních popílků při výpalu z hlediska imisí oxidu siřičitého. Jelikož produkce SO2 je kontrolována a existují zákonem stanovené limity, cílem disertační práce bylo mj. nalézt způsob, jak uvolňování oxidu siřičitého ze střepu zamezit. Bylo dokázáno, že přidáním zdroje sodných iontů k fluidnímu popílku dochází výpalem ke tvorbě minerálů hauyne, resp. nosean, jež mají ve své struktuře vázány SO42- ionty, a SO2 ze střepu neuniká. Dále je popsáno chování fluidního popílku při výpalu, jestliže je smíchání se zeminami. Teplota rozkladu anhydritu je nižší cca o 150 – 200 °c nižší než u popílků čistých. V závěru práce je fluidní popílek aplikován pro výrobu za sucha lisovaných keramických obkladových prvků. Fluidní popílky lze využít v keramické výrobě. Nicméně přes relativně zajímavé výsledky je zde celá řada problémů, které je nutno řešit. Stávající práce může sloužit jako zdroj informací pro další rozvoj poznatků.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the possibilities of the utilization of the fludized fly ash in ceramic technology, especially in the field of brick manufacturing and ceramic tiles. There were used fly ashes from thermal power plants in Hodonín, Ledvice and Tisová. Fluidized fly ash can be used for manufacturing of building materials. There hasn’t been done extensive research in this area. One of the problem is sulphur dioxide leakage during burning. The work describes the behaviour of fluidized ash during firing. The attention is focused on air pollution of sulphur dioxide. The production of SO2 is controlled so that the aim of the work is to find a way how to avoid leaking. It was proved that addition of sodium ions causes the formation of minerals hauyne and nosean during firing. Also is described the behaviour of the fly ash-soil mixtures. The anhydrite decomposition temperature is lower than in pure fly ash. In the end is fluidized ash applied for the production of dry pressed ceramic tiles. This ash can be used in ceramic technology. However, despite the interesting results there are number of problems that need to be solved.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKERŠNEROVÁ, L. Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other105591cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69156
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFluidní popílekcs
dc.subjectoxid siřičitýcs
dc.subjectspalinycs
dc.subjecthauynecs
dc.subjectnoseancs
dc.subjectkeramické obkladové prvkycs
dc.subjectcihlářstvícs
dc.subjectFluidized fly ashen
dc.subjectsulphur dioxideen
dc.subjectcombustion productsen
dc.subjecthauyneen
dc.subjectnoseaneen
dc.subjectceramic tilesen
dc.subjectbrick manufacturingen
dc.titleMožnosti využití fluidních popílků v keramické technologiics
dc.title.alternativeFly ash of class C for ceramic technologyen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2017-06-27-18:04:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid105591en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:19:39en
sync.item.modts2021.11.22 22:48:16en
thesis.disciplineFyzikální a stavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-31585.pdf
Size:
129.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-31585.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-31421.pdf
Size:
120.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-31421.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-31431.pdf
Size:
138 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-31431.pdf
Collections