Programování CNC strojů se systémem Fanuc.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Téma této práce je zaměřeno na programování CNC strojů, které se v současnosti využívá v mnoha odvětvích strojírenského průmyslu. Téma je rozpracováno a členěno v přehledných kapitolách, kdy v první části se zohledňuje vývoj řízení obráběcích strojů od tvrdé automatizace až po počítačem řízené obráběcí stroje, druhá část rozebírá obecně řídicí systém Fanuc včetně popisu strojů a třetí část obsahuje aplikaci reálného obrábění s NC programem pro soustružení a frézování vzorové součásti v určité strojírenské firmě.
The theme of this bachelor thesis focuses on the CNC-programming, which is currently used in many branches of the machine industry. The theme is elaborated and divided into well-arranged chapters. The first part deals with the development of the control system of cutting machines, beginning with the hard automatization and ending with the computer-controlled cutting machines. In the second part there is described the general control system Fanuc including the machine description. The third part contains the application of the real cutting procedure - with the NC program for turning and milling of the sample component in a certain company.
Description
Citation
TKÁČOVÁ, A. Programování CNC strojů se systémem Fanuc. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Dvořáková, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
1. Nebylo by efektivnější programování v CAD/CAM technologii? 2. Co rozumíme pojmem korekcí nástroje. Jáke znáte korekce nástrojů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO