Události č. 3/1997

Abstract
Description
Keywords
Citation
Události na VUT v Brně. Brno: VUTIUM, 1997, roč. 7, č. 3. ISSN 1211-4421
http://www.vutium.vutbr.cz/udalosti/u9703.pdf
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně
DOI
Collections
Citace PRO