Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zpracována na téma „Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce“. Teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných účetních jednotek a dlouhodobého majetku. Praktická část je zaměřena na konkrétní město a jeho zřízenou příspěvkovou organizaci, které byl předán majetek k hospodaření formou výpůjčky. Na základě analýzy skutečného stavu je vypracován návrh správné evidence tohoto majetku u zřizovatele i příspěvkové organizace.
The bachelor's thesis is processed on topic „Specification interception and reporting of fixes assests in the selected accounting unit“. The theoretical part deals with the characteristics of selected accounting unit and fixed assets. The practical part is focused on a specific community and its established allowance organization, which was passed assets by loan for a management. On the based on analysis of the actual state is prepared proposal of correct records of this assets at founder and allowance organization.
Description
Citation
ČERNÁ, Z. Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázky vedouciho- odpovězeno doc. Radvan - Využití přísp. organizací obcemi v praxi, daňová zvýhodnění přisp. org.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO