Identifikace parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V rámci řízení asynchronního motoru je důležité s co největší přesností určit parametry jeho náhradního zapojení. Tato práce se zaměřuje na identifikaci těchto parametrů různými metodami, které jsou reprezentovány ve tvaru -článku a T-článku. Bakalářská práce je celkem rozdělena do pěti částí. První část se zaměřuje na teorii asynchronního motoru, jeho využití, rozdělení a vlastnosti. Druhá část se zabývá náhradními zapojeními asynchronního motoru, jejich specifiky a možnost jejích přepočtu. Třetí kapitola se zaměřuje na teoretické postupy identifikace parametrů pomocí různých metod a také na teorii zkoušek motoru. V posledních dvou kapitolách jsou teoretické poznatky z předchozích částí experimentalně ověřovány na reálném vzorku motoru. Následně byly porovnaný mezi sebou výsledky získané různými metodami.
In the control of an asynchronous motor, it is important to determine the parameters of its replacement connection with the greatest accuracy. This work focuses on the identification of these parameters by various methods, which are represented in the form of a -network and a T-network. The bachelor thesis is divided into five parts. The first part focuses on the theory of the asynchronous motor, its use, distribution and properties. The second part deals with replacement connections of the asynchronous motor, their specifics and the possibility of its conversion. The third chapter focuses on the theoretical procedures of parameter identification using various methods as well as the theory of engine tests. In the last two chapters, the theoretical findings from the previous parts are experimentally verified on a real engine sample. Subsequently, the results obtained by different methods were compared with each other.
Description
Citation
KARPENKO, O. Identifikace parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student karpenko Oleksii prezentoval práci na téma Identifikace parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru. Student shrnul cíle práce. Prezentoval typy náhradního zapojení asynchronního motoru. Uvedl konkrétní typ asynchronního motoru použité při měření včetně jeho parametrů. Popsal identifikaci paremetrů pro náhradní obvod v podobě T-článku pomocí dvou postupů. Vysvětlil postup pro separaci ztrát v železe a mechanických ztrát pro různé typy náhradního zapojení. Dále popsal dva postupy získání mechanických ztrát srovnání jejich výsledků. Prezentoval výsledky výpočtu magnetizační indukčnosti pro gamma-článek. Popsal výsledky měření při zatížení trvající přibližně 1. hodinu a na závěr porovnal výsledky získané použitými metodami. Student nebyl schopen odpovědět na otázky oponenta v plném rozsahu. V rámci technické diskuze vyzvtaly otázky, na které student nedokázal bez problémů odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO