Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce se zabývá studiem přenosu náboje mezi materiály potenciálně vhodnými pro konstrukci organických solárních článků. Přenos náboje je studován pomocí zhášení fluorescence. V teoretické části je provedena rešerše a shrnuty základní poznatky nutné pro interpretaci dat o zhášení fluorescence s důrazem na fotoindukovaný přenos náboje. Dále jsou diskutovány procesy přeměny sluneční energie na energii elektrickou a požadavky na materiály a uspořádání těchto článků. Praktická část zahrnuje vlastní studium zhášení fluorescence pomocí derivátu fullerenu a porovnává účinnost zhášení se standardními materiály.
The aim of this bachelor thesis is to study a charge transfer between materials that could be used for development of new organic solar cells. The charge transfer is studied by a quenching of fluorescence. The thesis is divided into theoretical and experimental part. The basic knowledge needed for correct interpretation of measured data is summarized in the first part. Special attention is paid to the photoinduced electron transfer. Then, the processes of conversion of solar energy into electric energy and properties of potential materials are also discussed. Architecture of organic solar cells is mentioned in the end of the work. The practical part contains the study of quenching of fluorescence by fullerene derivatives and compares the efficiency of quenching to standard materials.
Description
Citation
HRABAL, M. Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Klučáková – Kdy byly připraveny solární články na bázi MDMO-PPV a PCBM? Otruba – Za jakých podmínek může fungovat fluorofor jako zhášedlo? Veselý – Jaká Je jednotka molárního abs. koeficientu podle SI?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO