Advances in wastewater nitrogen removal by biological processes: state of the art review

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-04-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Revista Ambiente & Água
Altmetrics
Abstract
The paper summarizes the state-of-the-art of the most recent advances in biological nitrogen removal, including process design criteria and technological innovations. Concerning technological advances, the paper presents a summary of various
Článek shrnuje nejnovější pokrok v odstranění biologických forem dusíku, včetně procesu návrhu kritérií a technologické inovace. Pokud se týká technologického pokroku, článek prezentuje sumář různých deamonifikačních procesů, lépe známých podle jejích patentových jmen jako:
Description
Citation
Revista Ambiente e Agua. 2016, vol. 11, issue 2, p. 250-267.
http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-agua/article/view/1772
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO