Demonstrační panel IO-Link

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje průmyslovému rozhraní IO-Link, snímačům a zobrazovacím prvkům, které umožňují komunikaci přes toto rozhraní. Práce se zabývá principy komunikace zařízení s mastery, které jsou propojené přes IO-Link rozhraní. Předmětem zkoumání této práce je instrumentace IO-Link komponent a průzkum zařízení dostupných na trhu. Cílem této práce je specifikace komponent, návrh a zhotovení panelu sloužícího k demonstraci IO-Link rozhraní a programování řídicí aplikace pro PLC a vizualizační aplikace.
This bachelor thesis deals with industrial interface IO-Link, sensors and display elements which enable communication on this interface. The thesis focuses on principles of the communication between devices and masters which are connected by IO-Link interface. The subject of the thesis is an instrumentation of the IO-Link components and research of devices available on the market. The aim of this thesis is a specification of the components, design and construction of a panel which demonstrates the IO-Link interface and programming control app for the PLC and visualization.
Description
Citation
NIEMCZYK, M. Demonstrační panel IO-Link [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy zodpovídal na dotazy ohledně přidané hodnoty práce pro výuku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO