Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku FLAVA s.r.o. ve Svitavách od roku 2009 do roku 2013. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ze zdrojů poskytnutých firmou (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow). Součástí práce je návrh a doporučení na zlepšení dané situace.
This Bachelor’s thesis discusses an evaluation of the financial situation of the company FLAVA s.r.o. in Svitavy during years 2009 – 2013. The thesis is based on materials provided by the company (balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement). The proposals and recomendations to improvement are included in the thesis.
Description
Citation
SVATOŠ, V. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Loup, MBA (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky: Ing. Kučerová: Jaké nové konkrétní produkty navrhujete na tomto trhu? - zodpovězeno Ing. Loup: V jaké výši nabízíte množstevní slevy? - zodpovězeno Ing. Loup: Podle čeho navrhujete řídit zásoby? - částečně zodpovězeno Ing. Sághy Estélyi: Konzultoval jste návrhy s analyzovanou společností a jak na vaše návrhy reagovala? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO