Výuková hra na platformě XNA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh a implementace výukové hry pro platformu XNA. Práce se zabývá vlastnostmi této platformy, především pak možností převodu hry na herní konzolu Xbox 360. Kromě návrhu a implementace 3D hry NanoHeal z oblasti zdravotnictví jsou zde popsány grafické efekty využité pro dosažení přitažlivého vzhledu hry. Jedná se o techniky nerealistického renderování, efekt zdůraznění hloubky ostrosti a částicové systémy. Klíčové charakteristiky výsledné hry byly zhodnoceny pomocí internetového dotazníku.
This work deals with design and implementation of a game based on the XNA platform. It describes the platform and its possibilities of game development for both the PC and the Xbox 360 console. The implemented game is called NanoHeal and it is about the treatment of various health problems. The work also investigates graphic techniques such as non-photorealistic rendering, the depth of field effect and particle systems. These techniques are used to achieve the distinguished look of the game. Key features of the game were evaluated in the online questionnaire.
Description
Citation
VLKOVÁ, L. Výuková hra na platformě XNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-24
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO