Časopis

Abstract
Bakalárskou prácou sa snažím navrhnúť vizuál nezávislého online FAVU „časopisu“, ktorý má sprostredkovávať informácie o dianí v ateliéroch, výstavách, študentoch či prednáškach v konzistentnej podobe.
By this bachelor work I try to design a visual line of the independent online FAVU "magazine", which is to communicate information about events in studios, exhibitions, about students and lectures in a consistent form.
Description
Citation
DRINKOVÁ, K. Časopis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Design
Comittee
prof. akad. soch. Jan Ambrůz (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) Mgr. Art. Žaneta Kögler (člen) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) Mgr. Martin Dostál (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO