Optimalizace přeseřízení svařovacích linek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 se zabývá problematikou laserového svařování railů na sériových svařovacích linkách se zaměřením na snížení celkových nákladů na výrobu jednoho kusu. Předkládá návrh na optimalizaci a koordinaci činnosti všech pracovníků podílejících se na tomto procesu. Tato práce je vypracována ve spolupráci s firmou Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě.
Project worked out in the bachelor degree in 2303R002 deals with laser welding of rails on serial welding lines with focusing on reducing of the total production cost of one piece. The bachelor thesis proposes to optimize and coordinate the activities of all personnel involved in this process. This work is carried out in cooperation with Bosch Diesel s. r. o. in Jihlava.
Description
Citation
HANAUER, T. Optimalizace přeseřízení svařovacích linek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Posluchač seznámil zkušební komisi státní závěrečné zkoušky s cílem, experimentem a výsledky bakalářské práce. Zodpověděl otázky recenzenta. V rámci obhajoby bakalářské práce zodpověděl následující otázky komise: - Jaké maximální tlaky jsou v railech? - Jaké rozměry se kontrolují při výstupní kontrole? - Jaká je šířka tepelně ovlivněné oblasti? - Jak jsou přivařené boky VT vývodu? - Jakým způsobem se zkouší tahová zkouška vývodů? - Jaké jsou rozměrové tolerance railů? - Popište princip funkce railů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO