Modelování elektromagnetického pole ve tkáni

but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. (člen) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil diplomovou práci.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorPort, Martincs
dc.contributor.refereeČížek, Martincs
dc.date.accessioned2021-11-12T08:06:15Z
dc.date.available2021-11-12T08:06:15Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou modelování elektromagnetického pole ve tkáni a je zaměřena na poznatky z teorie elektromagnetického pole. Maxwellovými rovnicemi a jejich řešení je popsáno šíření rovinné vlny ve volném prostředí. Dále se věnuje nejvyšším přípustným hodnotám měrného absorbovaného výkonu a hygienickým limitům vycházející z norem platných v České republice o ochraně zdraví před neionizujícím zářením podle nařízení vlády č. 106/2010 Sb. Také se zabývá programovým prostředím COMSOL Multiphysics v 4.2 pro řešení fyzikálního modelování a simulaci. Nachází se zde také radiofrekvenční modul, který je využíván pro modelování. Práce se zmiňuje podrobně o menu tohoto programu a nejdůležitější části - Modelu Builder.cs
dc.description.abstractThis thesis is an introduction to the modeling of electromagnetic fields in the tissue and is focused on the knowledge of electromagnetic field theory. Maxwell's equations and their solutions are described the spread of plane waves in the environment. It also discusses the exposure limit values of specific absorbed power and hygienic limits based on the standards in force in the Czech Republic on health protection against nonionizing radiation in accordance with Government Regulation No. 106/2010 Coll. It also deals with the software interface in COMSOL Multiphysics 4.2 for solving physical modeling and simulation. There is mention of the RF module, which is used for modeling. Work mentions in detail about the menu of the program and the most important part - the Model Builder.en
dc.description.markFcs
dc.identifier.citationPORT, M. Modelování elektromagnetického pole ve tkáni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65499cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71137
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjectelektromagnetické polecs
dc.subjectrovinné vlnycs
dc.subjectvlnová rovnicecs
dc.subjectTEM vlnacs
dc.subjectSARcs
dc.subjectfyziologické účinkycs
dc.subjectCOMSOL Multiphysicscs
dc.subjectModel Bildercs
dc.subjectMaxwell's equationen
dc.subjectelectromagnetic fielden
dc.subjectplane waveen
dc.subjectwave equationen
dc.subjectTEM waveen
dc.subjectSARen
dc.subjectphysiological effectsen
dc.subjectCOMSOL Multiphysicsen
dc.subjectModel Bilderen
dc.titleModelování elektromagnetického pole ve tkánics
dc.title.alternativeElektromagnetic field mapping in tissueen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2014-06-12-13:31:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid65499en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:06:15en
sync.item.modts2021.11.12 08:30:30en
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
980.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_65499.html
Size:
6.33 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_65499.html
Collections