Marketing vybraného sportovního zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce Marketing vybraného sportovního zařízení se zabývá analýzou současného stavu marketingu házenkářského klubu Handball KP Brno s cílem vytvořit doporučení na jeho zlepšení. Teoretická část uvádí do problematiky sportovního marketingu a popisuje analýzy PEST, Porterův model konkurenčního prostředí a SWOT použité v další části práce. Na základě provedení těchto analýz jsou vytvořena doporučení, která by měla být následně využita v praxi.
The bachelor thesis Marketing of the Selected Sport Institution deals with the analysis of contemporary marketing state of the handball club Handball KP Brno and aims to propose suggestions for its improvement. The theoretical part introduces the subject matter of sports marketing and describes types of analyses such as PEST, Porter‘s five competitive forces and SWOT analysis that are used later on in the thesis. The suggestions for future practical use are based and created on conducting these analyses.
Description
Citation
MAŠTALÍŘ, A. Marketing vybraného sportovního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) RNDr. Hana Lepková (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Otázka: Objasnění pojmů "(ne)participativní fanoušek" uváděného v práci - zodpovězeno Ing. David Schuller, Ph.D. Otázka: Metodologie práce a tvorba dotazníku, objasnění současného použití PESTE a SLEPTE analýzy v práci - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO