Pohybem aktivovaný měřicí modul s bezdrátovým rozhraním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného MEMS snímače mechanického pohybu s velmi nízkou spotřebou energie. Průzkum trhu se zaměřuje zejména na snímače, které lze aktivovat pohybem. Dále práce obsahuje popis funkce aktivace pohybem u snímače ADXL362. Práce dále obsahuje ověření katalogových údajů snímače ADXL362 pro aktivaci pohybem. Následně obsahuje průzkum trhu mikrokontrolerů s jádrem ARM Cotex M4. Dále je v práci otestován bezdrátový přenos přes Bluetooth a je zde navržena a realizována měřící jednotka. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky.
This semestral project deals with the selection of a suitable MEMS mechanical motion sensor with verylow power consumption. The market research is mainly about sensors that can be activated by motion. Project also contains description of motion activation function of the sensor ADXL362. Project also contains verification of datasheet data of the sensor ADXL362 for the motion activation. Further It also includes a market survey of microcontrollers with ARM Cotex M4 core. Furthermore, the wireless transmission via Bluetooth is tested and a measurement unit is designed and implemented. At the end of the thesis are achived results summarized.
Description
Citation
NOVOTNÝ, J. Pohybem aktivovaný měřicí modul s bezdrátovým rozhraním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na následující dotazy. Otázku oponenta týkající se BLE USB adaptéru student zodpověděl bez výhrad. Na doplňující otázku týkající se použitých jednotek a jejich názvů student odpověděl neuspokojivě. Na doplňující otázku týkající se výběru vývojového kitu student odpověděl s výhradami. Na doplňující otázku týkající se připojení zařízení k vibračnímu stolu student odpověděl bez výhrad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO