Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je úvodem do problematiky drcení přírodních materiálů a recyklace stavebních odpadů pomocí mobilních drtících zařízení. V první části práce je samotný popis drtičů a rozdílů mezi nimi. Dále následuje stručný vývoj strojů a s tím i postupně související otázky. Tyto otázky vývoje se týkají mobility a problémů recyklace. V další části této práce je nabídka trhu pro zadaný výkon. Jedná se o parametry jednotlivých strojů na základě kterých je provedeno jejich vzájemné porovnání přehledně zobrazené ve formě grafů. Závěr práce je tvořen celkovým zhodnocením strojů pro tyto účely z hlediska porovnání, nabídky na trhu a mírným nahlédnutím do dalšího možného vývoje.
This bachelor´s thesis is the introduction to the problem of grinding natural materials and recycling building waste by mobile crushing machinery. The first part of work includes a detailed description of crushers themselves and differences between them. Next basic machine development is dealt with, as well as questions evoked by this topic. These questions are concerned with the mobility and problems of recycling. Further, there are current market offers for the preformance given. It deals with the parameters of the individual machines, on which their mutual comparison is given and displayed in graphs. The final part of the thesis consists of the general evaluation of machines for the above-mentioned purposes from different points of view: comparsion, market supply and a careful view into the possible future progress.
Description
Citation
HURNÍK, Š. Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO