Měření polohy družic v pásmu UHF

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Semestrálna práca sa zaoberá problematikou synchronizácie softvérovo definovaných rádií na veľké vzdialenosti. Cieľom bolo navrhnúť a realizovať synchronizáciu s dostatočne veľkou presnosťou pre účely multilaterácie. V práci je predstavených niekoľko základných druhov softvérových rádií, metódy a možnosti synchronizácie. Bol navrhnutý a zostrojený samotný synchronizačný obvod ako aj jeho súčasti. Záverom práce je podrobný rozbor zvolenej synchronizačnej metódy a výsledky merania výsledného zapojenia.
The semestral thesis deals with the problem of synchronization of software-defined radios over long distances. The goal was to design and implement synchronization with a high enough accuracy for multilateration purposes. Several basic types of software radios, methods and synchronization options are presented at the beginning. The synchronization circuit itself as well as its components were designed and built. The conclusion of the work is a detailed analysis of the chosen synchronization method and the results of the final circuit measurements.
Description
Citation
ROHAĽ, P. Měření polohy družic v pásmu UHF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (předseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Kufa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Otázky oponenta: Jakým způsobem byste realizoval měření a zejména vyhodnocení reálných družicových signálů, tj. samotné měření polohy vybrané družice? Odpověď: Student uvadí příklad družice SKCUBE, z jejíž technologie srovnávání korelovaných signálů z různých stanic student plánoval vycházet. Srovnejte výhody a nevýhody injekce synchronizačního signálu do anténního vstupu a do mezifrekvenčního stupně. Odpověď: Student v prezentaci uvádí výhody a nevýhody injektování signálu. Zároveň tyto výhody popisuje blíže.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO