Systém pro sledování kvality vody v bazénu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout, vytvořit a otestovat v podmínkách blízkým reálnému nasazení systém pro sledování kvality vody v bazénu. Tento systém má za pomoci pH sondy vyhodnotit kyselost vody v bazénu a poté předat tato data uživateli skrze webové rozhraní. Frekventovaným měřením pH vody by pak (prostřednictvím zásahů uživatele) mělo dojít k zachování optimálního pH a tím přispět k udržení kvality vody. Práce obsahuje též rešeršní část komerčně dostupných produktů a způsobů měření pH vody. Celý systém je realizován na platformě ESP32 a je napájen solárním panelem s baterií sloužící jako dočasný zdroj – systém je energicky nezávislý.
The goal of my bachelor thesis is to design, create and test a system for sensing the quality of pool water, in conditions close to the real usage. The main purpose of the system is to evaluate acidity of pool water using pH probe, then to send data to the end user through a web application. Frequently measured acidity should lead to keep the optimal pool water quality (together with the user’s interventions). Thesis also includes research of commercial products used for pH measurement as well as different ways to measure water pH. The entire measuring system is realized on ESP32 platform and is powered by solar panel with battery as a buffer – system is standalone.
Description
Citation
ČADA, D. Systém pro sledování kvality vody v bazénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Najman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vejlupek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Jak jste řešil vodotěsnost? Jak dlouho jste zařízení testoval? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO