Napjatost v okolí velmi ostrých bimateriálových vrubů

but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceDiplomant odprezentoval svou diplomovou práci a zodpověděl dotazy oponenta i komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorKrepl, Ondřejcs
dc.contributor.refereeKlusák, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:29Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:29Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá problematikou stanovení exponentů singularity napětí a zobecněných součinitelů intenzity napětí, pomocí kterých lze následně popsat napěťové pole v okolí koncentrátoru napětí. Práci je možno rozdělit do tří hlavních částí. První část shrnuje základní poznatky o lineárních anizotropních materiálech, pojednává o základech lineární elastické lomové mechaniky a zavádí její zobecnění na případy obecných koncentrátorů napětí. Druhá část se zabývá speciální teorií rovinné anizotropní pružnosti - formalismem Lechnického-Eshelbyho-Stroha (LES). Dále je uvedena teorie psí-integrálu, pomocí kterého je stanoven zobecněný součinitel intenzity napětí. Závěrečná část aplikuje teorii LES formalismu a psí-integrálu na konkrétní materiálové konfigurace trhliny na bimateriálovém rozhraní, která je speciálním případem ostrého bimateriálového vrubu. Pomocí analyticko-numerického výpočtového algoritmu v softwaru ANSYS a Silverfrost FTN95 jsou následně určeny exponenty singularity napětí a zobecněné součinitele intenzity napětí.cs
dc.description.abstractPresented diploma thesis is concerned with problems of a stress singularity exponent and a generalized stress intensity factor determination, by dint the stress field in the vicinity of the stress concentrator can be consecutively determined. This task is possible to sectionalize into three parts. The first part summarizes basic information about linear anisotropic materials, deals with fundamentals of the linear elastic fracture mechanics and introduces its generalization to the case of the generalized stress intensity factors. The second part is dedicated to a special theory of anisotropic elasticity - Lekhnitskii-Eshelby-Stroh formalism (LES). Furthermore, a theory of the psi-integral is introduced, by dint the stress intensity factor is determined. The final part applies the LES theory and the psi-integral to the concrete material configuration of a crack on the bimaterial interface, a special example of a sharp bimaterial notch. By means of analytical-numerical algorithm in ANSYS and Silverforst FNT95 software the stress singularity exponents and generalised stress intensity factors are consecutively computed.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKREPL, O. Napjatost v okolí velmi ostrých bimateriálových vrubů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64517cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26619
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLineární elastická lomová mechanikacs
dc.subjectbimateriálový vrubcs
dc.subjecttrhlina na bimateriálovém rozhranícs
dc.subjectLES formalismuscs
dc.subjectzobecněný součinitel intenzity napětícs
dc.subjectexponent singularity napětícs
dc.subjectpsí-integrálcs
dc.subjectLinear elastic fracture mechanicsen
dc.subjectbimaterial notchen
dc.subjectbimaterial interface cracken
dc.subjectLES formalismen
dc.subjectgeneralized stress intensity factoren
dc.subjectstress intensity exponenten
dc.subjectpsi-integralen
dc.titleNapjatost v okolí velmi ostrých bimateriálových vrubůcs
dc.title.alternativeStress distribution near sharp orthotropic bi-material notch tipsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-24-14:51:05cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid64517en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:21:21en
sync.item.modts2021.11.12 20:12:43en
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
956.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.rar
Size:
2.44 MB
Format:
Unknown data format
Description:
appendix-1.rar
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_64517.html
Size:
9.14 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_64517.html
Collections