Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS

but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Kolik pesticidů se stanovovalo, pokud mluvíte o multianalýze? Jaké parametry jste v práci validovali? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V rámci práce jste validovala několik parametrů. Jaký byl postup práce při testování reprodukovatelnosti? Jaké látky se metodou přečištění extraktu vymražením odstraní? doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Jak jste získali směs standardů? Jak dlouho trvala validace standardů? Jak vypadal výsledný chromatogram z LS/MS? doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Jaké nejčastější pesticidy se u ječmene používají? Diplomantka zodpověděla všechny doplňující dotazy členů komise, které byly v průběhu diskuze vzneseny. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala uspokojivou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie potravincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMikulíková, Renatacs
dc.contributor.authorPosoldová, Kateřinacs
dc.contributor.refereePernica,, Marekcs
dc.date.accessioned2022-05-31T06:54:16Z
dc.date.available2022-05-31T06:54:16Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je stanovení pesticidů v ječmeni a sladu. Ječmen patří ke druhé nejvíce pěstované obilnině v České republice. Aby se dosahovalo vyšších výnosů, větší kvality zrna a zabránilo se ztrátám, využívají se prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. Nevýhodou použití je jejich negativní vliv na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Rezidua pesticidů a jejich metabolitů mohou zůstávat v potravinách, a proto je dobré sledovat jejich obsah. Možnosti stanovení jsou různé, ale v poslední době je využívána metoda extrakce QuEChERS, která celý proces přípravy vzorků urychluje. Praktická část shrnuje optimalizaci a validaci metody QuEChERS a následné stanovení množství analytů pomocí metody UPLC-MS/MS. Analyzoval se obsah 148 pesticidů ve 30 vzorcích ječmene a 20 vzorcích sladu pocházejících ze sklizně z roku 2021 v České republice.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the determination of pesticides in barley and malt. Barley is one of the second most cultivated cereals in the Czech Republic. In order to achieve higher yields, higher grain quality, and avoid losses, plant protection products - pesticides - are used. The disadvantage of their use is their negative impact on human and animal health and the environment. Residues of pesticides and their metabolites can remain in a food, so it is a good idea to monitor their content. There are various options for determination, but recently the QuEChERS extraction method has been used, which speeds up the whole sample preparation process. The practical part summarizes the optimization and validation of the QuEChERS method and the subsequent quantification of analytes by UPLC-MS/MS. The content of 148 pesticides in 30 barley and 20 malt samples from the 2021 harvest in the Czech Republic was analysed.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationPOSOLDOVÁ, K. Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138717cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204582
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectječmencs
dc.subjectsladcs
dc.subjectochrana rostlincs
dc.subjectpesticidycs
dc.subjectLC-MS/MScs
dc.subjectbarelyen
dc.subjectmalten
dc.subjectplant protectionen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectLC-MS/MSen
dc.titleMultireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERScs
dc.title.alternativeThe multiresidue determination of pesticides in barley and malt by the LC/MS method with QuEChERS extractionen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-30cs
dcterms.modified2022-05-30-17:58:43cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid138717en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.31 08:54:16en
sync.item.modts2022.05.31 08:13:42en
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138717.html
Size:
8.81 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138717.html
Collections