Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce bylo zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných ukazatelů. Pro analýzu jsem vybral ukazatele za roky 2007–2013, tato časová řada byla analyzována a následně vyrovnána (vyhledání trendu pomocí regresní analýzy). Na základě výsledků analýzy bylo zjištěno, že škola je v relativně zdravé finanční situaci, nicméně neumí příliš dobře hospodařit se svými aktivy a proto byl navrhnut systém na zlepšení této situace.
The aim of this thesis was to evaluate the situation of ZŠ Husova by analysis of selected indicators. For the analysis, I selected indicators for the years 2007–2013, the time series was analyzed and then balanced (trend searching by using regression analysis). Based on the analysis results, it was found that the school is in a relatively healthy financial situation, but it is not very good at managing its assets and therefore the system was designed to improve the situation.
Description
Citation
KUBÍN, J. Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Dušan Baran, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) JUDr. Naděžda Vrbková (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce - odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce - odpovězeno Prof. Ing. Dušan baran, CSc.: Doplňující dotazy k analyzovanému subjektu (příspěvková organizace). Z hlediska izolace jsou historické budovy dobré, musí se temperovat. Diskuse k výměně oken. Investování finančních prostředků - co tím student myslel? Diskuse nad investicemi. - odpovězeno JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.: Zabýval se student srovnáním škol v rámci Brna-střed, jak jsou na tom s množstvím studentů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO