Studie obchodních procesů ve vybrané firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá obchodním procesem probíhajícím ve vybraném podniku, který je součástí energetického průmyslu. Práce se detailněji zaměřuje na rozbor jednotlivých činností, které probíhají v obchodním procesu. Cílem rozboru těchto činností je nalézt kritická místa v procesu a navrhnout patřičná zlepšení.
The bachelor’s thesis deals with the business process, which is taking place in the company, which is a part of energetic industry. It focuses in more detail on analysis of particular activities, which are in the business process. The aim of the analysis is to find the critical points in the process and to suggest appropriate improvements.
Description
Citation
DOUŠKOVÁ, B. Studie obchodních procesů ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
otázky vedoucího - nebyly otázky oponenta - odpovězeno prof. Dohnal - Co je myšleno návrhem řešení: "minimalizace lidských omylů"? Diskuze nad vypracováním projektové dokumentace, náklady, časovou náročností. - odpovězeno Ing. Podaný - Diskuze na téma trpělivosti zákazníka, resp. délkou výběrového řízení. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO