Bezpečnost mobilních aplikací pro systém Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem této práce je seznámení s mobilním operačním systémem Android a jeho bezpečnostními riziky pro běžného uživatele. Pro demonstraci těchto rizik byla vytvořena aplikace, která je na praktických příkladech představuje uživateli. V první části práce je seznámení s operačním systémem Android, jeho architektura, verze a základní komponenty. Druhá část práce popisuje rizika spojená s tímto operačním systémem. Další část práce popisuje oprávnění udělována aplikacím a nebezpečí, která mohou vzniknout jejich odsouhlasením. Poslední část práce se zabývá návrhem a implementací aplikace z programového hlediska.
The thesis's objectives are to introduce a computing platform for Android mobile devices and its security risks for the average user. The application that was created presents these risks on practical examples. The first part of the diploma thesis introduces the Android operating system, its architecture, version, and basic components. Security risks of this operating system are described in a second part. The following section is devoted to Android permission and the danger which can arise from their authorization. The final section of the work delves into design and implementation of the application from the programming point of view.
Description
Citation
MICHÁLEK, J. Bezpečnost mobilních aplikací pro systém Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D. (místopředseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Pirohovič (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blažek (člen) Ing. David Kohout (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1) Aplikace pochopitelně funguje jen na operačním systému Android. Lze však její výstupy nějakým způsobem využít také pro jiný operační systém? 2) Uvažoval jste také jiné popřípadě další hlavní části aplikace nebo jiné programovací prostředky uváděné ve spojení s obr. 4.1?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO