Řízení zásob v obchodním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální stav v podniku. Ve třetí části se zásoby za pomoci metody ABC a metody XYZ rozdělí do skupin na základě jejich podílu na celkové výši tržeb, aby byly odstraněny problémy, kterými je nedostatek nebo nadbytek zásob na skladě.
Bachelor thesis deals with the proposal of improvement of inventory management, storage management and supply logistics. The first part explains the general concepts of the issue of logistics, stock and storage. In the third part the inventory is divided into classes based on their share of total sales with the help of ABC method and XYZ method to remove problems, such as plenty and lack of supplies.
Description
Citation
SMUTNÝ, J. Řízení zásob v obchodním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Vít Kratina (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Kratina - Je Paretova metoda (pravidlo 80/20) aplikovatelná i obecněji, než jak ji uvádíte v práci? - odpovězeno Ing. Kratina - Pro jaké materiály je vhodný systém Kanban? - odpovězeno prof. Jurová - Jakým způsobem zajišťujete dostatek zásob při použití metody JIT? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO