Moderní trendy ve vytápění rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zhrnúť poznatky o dnešných technológiách vo vykurovaní domu vrátane nových, ktoré majú v tomto smere veľký potenciál. V prvej časti sa práca venuje popisu histórii vykurovacích systémov a ich postupnému vývoju. V ďalšej časti sú v práci obsiahnuté poznatky a princípy systémov, ktoré využívajú alternatívne zdroje energie. Koniec práce je venovaný celkovému pohľadu na systémy obsiahnuté v práci a ich návrhu pre domácnosti.
The aim of this bachelor’s thesis was to summarize current knowledge of heating technology, including new houses, which have great potential this direction. In the first part this thesis describes history of the heating systems and their development. Next part contains knowledge and principles of the systems using alternative sources of the energy. Last section is devoted to overview of this systems and their design for households.
Description
Citation
MARCIN, R. Moderní trendy ve vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO