Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Fermat CZ, s. r. o. na základě finanční analýzy účetních výkazů za období pěti let (2011-2015) a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury o finanční analýze a jejích metodách. V praktické části je věnována pozornost společnosti Fermat CZ, s. r. o., jejíž finanční výsledky jsou podrobeny finanční analýze. V návrhové části práce jsou formulována doporučení na zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření.
The main goal of this thesis is assessing the financial situation of Fermat CZ, s. r. o. based on financial analysis of financial statements for a period between 2011 and 2015. The theoretical part consists of general information about financial analysis and methods. The practical part is devoted to the company Fermat CZ, s. r. o., which is subjected to a financial analysis. Next, proposals for improvements in problem areas of financial management are formulated.
Description
Citation
JELÍNEK, D. Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Mihalisko Marek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Další otázky: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Konzultoval jste s vedením společnosti, které ukazatele reportuje zkoumaná společnost svým vlastníkům? Zodpovězeno. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.: Jak jste určil diskontní míru pro výpočet čisté současné hodnoty investice? Zodpovězeno. Ing. Marek Mihalisko, Ph.D.: Jak se podařilo firmě dosáhnout tak výrazného zlepšení doby obratu pohledávek? Jaké další faktory kromě zkrácení doby splatnosti faktur může hodnotu doby obratu pohledávek ovlivnit? Zodpovězeno. doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.: Na základě čeho jste určil náklady na cizí a vlastní kapitál? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO