Moderní struktury řízení servosystémů se střídavými pohony

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce pojednává o moderních řídicích algoritmech asynchronního a synchronního motoru s permanentními magnety. Zaměřuje se na algoritmy vektorového řízení, přímého řízení momentu a zpětnovazební linearizace (vstup - výstup). Zabývá se také tvorbou knihovny algoritmů v prostředí Matlab – Simulink a její použití. V poslední části této práce je popsaná implementace vybraných algoritmů na procesor řady Freescale 56F800E.
This master thesis deals with the modern algorithms of the asynchronous induction machine and permanent magnet induction machine. It focuses at vector control, direct torque control and input-output feedback linearization. It also describes a library creation and its usages in the Matlab – Simulink environment. The final part of this thesis contains an implementation of chosen algorithms on the DSC Freescale 56F800E family.
Description
Citation
HRNČÁREK, M. Moderní struktury řízení servosystémů se střídavými pohony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student obhájil diplomovou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO