Přístrojové vybavení pro zkoušení tvrdosti materiálů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je poskytnout jednoduchý přehled v oblasti přístrojů pro měření tvrdosti se zaměřením na nové technologie využívané moderními zařízeními, ukázat vhodnost použití jednotlivých metod měření na konkrétních podmínkách a seznámit s některými měřícími přístroji na současném trhu.
The goal of this work is to provide simple overview in the field of devices for measuring hardness with a focus on new technologies used by modern devices. This work should indicate the suitability of the use of different measurement methods for specific conditions and get acquainted with some measuring device on the current market.
Description
Citation
KOLÁŘ, L. Přístrojové vybavení pro zkoušení tvrdosti materiálů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Milan Janský (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Měření mikrotvrdosti - charakteristika, použití. 2. Měření tvrdosti ve více místech dané plochy - interpretace. 3. Jak je zajištěn odchyt vzorků (tělísek) při zkouškách tvrdosti? 4. V čem je hlavní přínos přenositelnosti zařízení pro měření tvrdosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO