Technologie pro uskladnění elektrické energie v elektrických vozidlech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na technologie pro ukládání elektrické energie, s důrazem na jejich použití v elektrických vozidlech. První kapitola se zabývá historickým vývojem technologií pro ukládání elektrické energie a jejich použitím v prvních elektrických vozidlech. Dále popisuje elektrická vozidla, která byla sporadicky vyráběna v průběhu dvacátého století, až po devadesátá léta, kdy tato technologie opět nabyla na atraktivitě. V další části nalezneme rozdělení současných elektromobilů a zástupce těchto kategorií mezi automobily vyráběnými v současnosti. Třetí část se věnuje technologiím používaným v současnosti, či nedávné minulosti. Následně je uveden přehled technologií, které by mohly do budoucna nahradit současné systémy, nebo dokonce konvenční spalovací motory.
This bachelors thesis is focused on technologies used for storing electric energy in electric vehicles. The first chapter deals with history of technologies for electric energy storing and their use in early electric vehicles. It continues by description of electric vehicles that were occasionally produced through the 20th century, up to 1990s when this technology became attractive again. The following chapter describes types of electric cars and gives us examples of currently produced cars. The third part deals with technologies used in present and recent past. Subsequently, in the last chapter, there are introduced technologies which might be sufficient substitution to current systems or even to conventional combustion engines in future.
Description
Citation
ZDRAŽIL, M. Technologie pro uskladnění elektrické energie v elektrických vozidlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Šárka Rujbrová (člen) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci v dlouhé, podrobné prezentaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO