Design ventilátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního ventilátoru. Hlavní myšlenkou je inovativní přístup a dodržení technických, estetických a ergonomických požadavků a současně splnění psychologických a ekonomických funkcí. Navržený ventilátor by měl využívat inovativní technologie bezlopatkových ventilátorů. Ventilátor by měl působit jako vhodný doplněk do moderního interiéru. Cílem je propojit originální design s modernizací přístroje při splnění obecných předpokladů průmyslového designu.
The topic of my Bachelor's project is to draft a design of table fan. The main idea is to be innovative while meeting the technical, esthetic and ergonomic requirements and fulfilling psychological and economic functions. The drafted table fan should take advantage of the innovative technology of bladeless fans. The table fan should function as an appropriate addition to a modern interior. The objective is to combine the original design with modernization of the machine while fulfilling the general requirements of industrial design.
Description
Citation
MACHÁČKOVÁ, P. Design ventilátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) akad. soch. Tamara Buganská (místopředseda) Ing. Jiří Bukvald (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO