Rozpoznání ručně psaných číslic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznání ručně psaných číslic metodou rozhodovacích stromů. Popisuje princip metody, využití databáze NIST (Národní institut standardů a technologie) pro účely učení algoritmu, konstrukci stromu tagů a rozhodovacího stromu. Popisuje také Implementaci této metody na demonstračním programu, který je její programovou částí. Na závěr se zabývá testováním rozpoznávání programu a jeho zhodnocením.
This bachelors thesis inspects an issue of recognition of handwritten digits with decision trees method. It describes principle method, usage database NITS (National Institute of Standards and Technology) for purposes teaching algorithm, construction tags tree and decision tree. It describes too implementation those method on demonstrational program, which is its programme part. Finally it deal with testing recognition program and its estimation.
Description
Citation
HEKRDLA, M. Rozpoznání ručně psaných číslic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO